Pred tabo je 16 vprašanj s štirimi možnimi odgovori, med katerimi je pravilen le eden. Pozorno jih preberi in izberi pravilnega.

Poznavanje poklicev ti omogoča boljšo predstavo o tvojih interesih, strasteh in ciljih ter pomaga pri načrtovanju izobraževalne in karierne poti v prihodnosti. Kar pogumno!

Namig: usposobljen je za dela na področju elektronske industrije

1 / 16

Katera znanja so potrebna za opravljanje poklica inženirja elektronike?

Namig: vajeništvo se izvaja v srednjem poklicnem izobraževanju

2 / 16

Kaj je vajeništvo?

Namig: gre za srednje poklicno izobraževanje

3 / 16

Koliko let traja izobraževanje za poklic slaščičarja?

Namig: ta poklic se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, načrtovanjem, konstrukcijo, prodajo in vzdrževanjem telekomunikacijskih aparatov in opreme

4 / 16

Kdo se se ukvarja s prenosom glasovnih, tekstovnih, grafičnih, slikovnih ali podatkovnih informacij?

Namig: vsak poklic zahteva določena znanja in veščine

5 / 16

Označi pravilno opredelitev pojma POKLIC:

Namig: delo aktuarja sloni predvsem na matematičnih orodjih

6 / 16

Kdo je aktuar?

Namig: srednja šola naj ustreza tebi, ne prijateljem, staršem ali okolici

7 / 16

Pri izbiri šole je najpomembnejše, da:

Namig: eden od njih dela v kulturnih institucijah, še posebej v muzejih in v spomeniškem varstvu

8 / 16

Kateri od naštetih poklicev dela NE opravlja v banki?

Namig: skupaj se lahko iz ocen posameznih predmetov zbere največ 175 točk

9 / 16

Za vpis v srednjo šolo se zbirajo točke iz:

Namig: obvlada delo z računalnikom in več grafičnih oz. oblikovalskih računalniških programov

10 / 16

Kaj dela grafični oblikovalec?

Namig: uradno ime programa kot je napisano na razpisu za vpis

11 / 16

Na katerem srednješolskem strokovnem programu se lahko izobražuješ za poklic vzgojitelja?

Namig: razmisli, kaj pomeni beseda deficit

12 / 16

Kateri so deficitarni poklici?

Namig: njegovo delovno orodje je računalnik z risarskimi programi in risalniki

13 / 16

Za kateri poklic je značilna izdelava načrta preureditve nekega objekta?

Namig: predstavljajo se srednje šole, šolski centri, dijaški domovi

14 / 16

Pred izbiro šole oziroma poklica je pomembno tudi, da se udeležiš sejma izobraževanja in poklicev kot je Informativa z izobraževalni poklicni sejmi. Zakaj?

Namig: ima srednjo strokovno izobrazbo veterinarske smeri

15 / 16

Kaj dela veterinarski tehnik?

Namig: pripomoček nudi pregled seznama primernih poklicev, ki jih program izbere na podlagi tvojih odgovorov

16 / 16

Kako se imenuje spletni pripomoček za raziskovanje, razvoj in izpopolnjevanje možnosti v karieri?

Tvoj rezultat je