Pred tabo so poklicni izzivi. Vsako vprašanje ima štiri možne odgovore, med katerimi je pravilen le eden. Pozorno jih preberi in izberi pravilnega.

Poznavanje poklicev ti omogoča boljšo predstavo o tvojih interesih, strasteh in ciljih ter pomaga pri načrtovanju izobraževalne in karierne poti v prihodnosti. Kar pogumno!

Kot uradna oseba nosi s seboj službeno izkaznico, orožje in strelivo ter sredstva za vklepanje.

1 / 16

Odkriva, raziskuje, preiskuje, na kraju zločina je takoj in nič ne miruje. Kdo je to?

Oseba, ki ta poklic opravlja, ima veliko željo po razumevanju nebesnih pojavov.

2 / 16

Njegov glavni delovni pripomoček je teleskop. Kdo je to?

Nujno medicinsko pomoč velikokrat opravlja z reševalnim vozilom.

3 / 16

Kdo nudi nujno medicinsko pomoč?

ta varuje življenja, zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje kazniva dejanja

4 / 16

Kateri od naštetih poklicev se ne ukvarja z denarjem in bančnimi nakazili?

Iz testa oblikuje kruh in pekovsko pecivo.

5 / 16

Uganeš, kdo je to? »Celo noč za nas bedi, da nas zjutraj s kruhom prebudi.«

Ima razvit čut za delo z ljudmi in se ukvarja s socialnimi problemi.

6 / 16

Kdo pomaga ljudem v stiskah in brezdomcem?

Zbira, obdeluje in objavlja informacije v tiskanih, elektronskih ali televizijskih medijih

7 / 16

Delo novinarja poteka ...

Pri delu uporablja dleto in kladivo.

8 / 16

Katero delo opravlja kamnosek?

Učitelj v šoli poučuje učence z različnimi tehnikami. Včasih zapisuje na tablo ali papir. Velikokrat slike prikazuje skozi projekcijo.

9 / 16

Katerega pripomočka pri svojem delu ne uporablja učitelj?

Delo pri tem poklicu poteka pretežno v zaprtih prostorih v servisnih delavnicah.

10 / 16

Kdo izvaja redna vzdrževalna dela na motornih vozilih?

Hotel je zgradba, ki za dogovorjen čas nudi bivanje za plačilo. Ima restavracijo, bazen in sobe.

11 / 16

Kateri od naštetih poklicev ne dela v hotelu?

Pri svojem delu uporablja predpisano uniformo in je pooblaščen za uporabo strelnega orožja, sredstev za vklepanje, gumijevke in plinskega razpršilca.

12 / 16

Kdo skrbi za varnost, red in disciplino v zaporih?

Delo je večinoma stoječe, pogosto se prepogiba ter prenaša in dviguje težka bremena pri postiljanju postelje, obračanju in nameščanju mamice v ustrezen položaj.

13 / 16

Kdo še sodeluje z zdravnikom pri rojstvu novorojenčkov?

Umetniški poklici zahtevajo veliko domišljije in ustvarjalnosti. Sem uvrščamo likovne, filmske in glasbene poklice.

14 / 16

Kateri poklic ne spada v poklicno družino “umetniških poklicev”?

Pripomoček ima označene črke in številke, za otroke pa se uporabijo sličice.

15 / 16

Kateri pripomoček uporablja okulist za pregled našega vida in oči?

Njegov glavni pripomoček so lutke, ki oživijo.

16 / 16

Ali veš, kdo dela v lutknovnem gledališču?

Tvoj rezultat je